Ljudinspelningar

  Blåstjärt

Buskskvätta

Busksångare

Cettisångare

Dvärgsumphöna

Gransångare

Grågås

Gråspett

Grönsångare

Gök

Halsbandsflugsnappare

Iberisk gransångare

Järnsparv

Järpe

Kaja

Kattuggla

Koltrast

Kornknarr

Korp

Kråka

Kärrsångare

Mindre hackspett

Ortolansparv

Rosenfink

Rörsångare

Sparvuggla

Svart rödstjärt ?

Sånglärka

Sävsparv

Sävsångare

Taltrast

Trädgårdssångare

Träsksångare

Vaktel

Vattenrall